SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA: Utbildning Visualisering

ABB: Projektledning

KANTHAL: Visualisering

ALMI: Visualisering

REGION VÄSTMANLAND: Marknadsdialog och Projektledning

RISE: Marknadsdialog

RISE: Utbildningsfilm

ABB: Projektledning

AUTOMATION REGION: Processvisualisering

LÄNSSTYRELSEN BLEKINGE: Informationskampanj

MÄLARDALENS HÖGSKOLA: Processledning

NORDIC FURNACES: Marknadsdialog och Projektledning

NATURHISTORISKA RIKSMUSEET: Koncept och Visualisering

AUTOMATION REGION: Processledning och Koncept

VÄSTERÅS STAD: Löpande kommunikationsstöd

OVAKO: Löpande Kommunikation

IKEA: Medarbetardialog

BOSTADS AB MIMER: Internkommunikation

BOSTADS AB MIMER: Informationskampanj

KANTHAL: Projektledning

ADDAI: Visuell dokumentation

C3C: Kundcase

IKEA: Marknads- och Målgruppsanalys

AUTOMATION REGION: Konceptutveckling och Informationsfilm

SANDVIK: Lansering

SKINNSKATTEBERGS KOMMUN: Medborgardialog och Beslutsunderlag

ALMI: Marknadsdialog och Analys