NATURLIGTVIS VÄSTMANLAND: Processledning & utbildningsmaterial

INTERLOCK: Visuell identitet & Webb

SÖDERTÖRNS FOLKHÖGSKOLA: Utbildning Visualisering

ABB: Projektledning

KANTHAL: Visualisering

ALMI: Visualisering

REGION VÄSTMANLAND: Marknadsdialog & Projektledning

RISE: Marknadsdialog

RISE: Utbildningsfilm

ABB: Projektledning

AUTOMATION REGION: Processvisualisering

LÄNSSTYRELSEN BLEKINGE: Informationskampanj

MÄLARDALENS HÖGSKOLA: Processledning

NORDIC FURNACES: Marknadsdialog & Projektledning

NATURHISTORISKA RIKSMUSEET: Koncept & Visualisering

AUTOMATION REGION: Processledning & Koncept

OVAKO: Löpande Kommunikation

IKEA: Medarbetardialog

BOSTADS AB MIMER: Internkommunikation

BOSTADS AB MIMER: Informationskampanj

KANTHAL: Projektledning

ADDAI: Visuell dokumentation

C3C: Kundcase

IKEA: Marknads- & Målgruppsanalys

AUTOMATION REGION: Konceptutveckling & Informationsfilm

SANDVIK: Lansering

SKINNSKATTEBERGS KOMMUN: Medborgardialog & Beslutsunderlag

ALMI: Marknadsdialog & Analys