CONTENT

Vi arbetar med att skapa värdefullt och relevant innehåll i form av text, bild och film till olika kanaler och plattformar.

VISUALISERING

VISUALISERING

En bild säger mer än 1000 ord! Vi har närmre 20 års erfarenhet av visualisering och vi är riktigt bra på att skapa överblick och förståelse för komplex information. All information finns och vi ser till att den blir användbar genom att analysera, definiera kärnan i budskapet/informationen, anpassa efter målgrupp samt visualisera.

Exempel på visualiseringar;

 • Processer (tillverkning, utveckling etc.)
 • Projekt
 • Organisation
 • Forskningsresultat
 • Ekonomiska rapporter
 • Produkter och tjänster

INFORMATIONS- OCH UTBILDNINGSMATERIAL

INFORMATIONS- OCH UTBILDNINGSMATERIAL

YONDERFUL är bra på informationsdesign och interaktionsdesign. Vi skapar tryckt och/eller digitalt material när du vill sprida information och kunskap eller implementera något nytt i din organisation. Vi tar fram innehåll i form av text och bild (illustration/grafik).

Exempel på områden;

 • Sprida samhällsinformation
 • Implementera nya arbetssätt, strategier, digitala lösningar etc.
 • Öka kunskapnivån hos medarbetare, samhällsgrupper etc.

FILM OCH ANIMATION

FILM OCH ANIMATION

Vi håller hela produktionen, från idé och konceptutveckling via manus och storyboard till animation och slutproduktion. I vissa produktioner adderar vi även filmat material.

Exempel på användningsområden;

 • Presentation av företag eller tjänst
 • Beskrivning av tillverkningsprocess
 • Del i informaitonskampanj

TEXTDESIGN

TEXTDESIGN

Vi skapar redaktionellt innehåll för olika plattformar. Det kan exempelvis vara intervjuer med kunder, partners och medarbetare eller fördjupad research om omvärld och marknader.

Några exempel;

 • Redaktionell text
 • Copy

GRAFISK DESIGN

GRAFISK DESIGN

YONDERFUL hjälper dig att skapa och bygga din visuella identitet och stärka din kommunikation intern och med omvärlden.

Exempel på områden;

 • Ikoner/symboler
 • Logotyper
 • WordPress-sidor
 • Trycksaker (broschyrer, flyers, visitkort etc.)
 • Annonser och banners
FLER TJÄNSTER >

Boka möte

Kontaka oss

+46 (0) 707 77 81 37

 info@yonderful.se