Vi har arbetat med den interna kommunikationen för Bostads AB Mimers stadsdelsutvecklingsarbete. Vår roll har inneburit att planera och genomföra kommunikationsinsatser i de första faserna i  processen; Förstå, Försöka, Förbättra, Förändra.

Vi har även projektlett Mimers 100-årsjubileum under 2020.