Kund:

Länsstyrelsen i Blekinge

Utmaning:

Att få fler invånare och besökare i Blekinge län att ta sig ut i naturen. Länsstyrelsen tillsammans med de fem kommunerna i Blekinge ville även sprida kunskap om allemansrätten till alla i länet men framför allt till nyanlända.

Lösning:

Yonderful utvecklade ett kommunikationskoncept och projektledde hela genomförandet.

Resultat:

Uppstartsmöte med politiker, intresseorganisationer och kommuner för att sätta riktningen i projektet, filmer på både svenska och engelska, kampanjsida, nedladdningsbart utbildningsmaterial inklusive spel, affisch, handbok och ordlista. Annonsering i sociala medier och i busskurer i hela Blekinge. Allt material finns samlat på naturligtvisblekinge.se