Kund:

Bostads AB Mimer

Utmaning:

Bostads AB Mimer upplevde invånarna i Västerås stad inte kände till alla fördelar med allmännyttan. De ville även sprida kunskap om sitt arbete inom ramen för allmännyttan såsom social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

Lösning:

Vi skapade ett kampanjkoncept med syfte att bilda opinion och sprida kunskap om vikten av allmännyttan. I kampanjen ingick, podcasts, utbildningsmaterial, animerade filmer, PR, annonsering och workshops i olika stadsdelar. Vårt arbete innefattade idégenerering, planering, konceptualisering och lansering.

Resultat:

En informationskampanj som pågick under 8 månader.