Kund:

Automation Region

Utmaning:

Att skapa förståelse för Automation Regions erbjudande för att få fler att prova på och delta i processerna.

Lösning:

Reserch, visualiseringar, textdesign och slutligen en informationsfilm för digital spridning.

Resultat:

Konceptutveckling & informationsfilm. Se filmen här: Automation Region