Kund:

Sandvik

Utmaning:

Sandvik Heating Materials ville förmedla och skapa engagemang internt kring nya strategier.

Lösning:

Vi skapade animerade informationsfilmer som förklarar omvärlden och de nya strategierna på ett lättbegripligt och roligt sätt. Vi tog även fram ett pedagogiskt workshop-material för att skapa dialog och engagemang hos medarbetare. Arbetet följdes upp och avslutades med en Success Talkshow där lyckade case runt om i organisationen lyftes upp och förmedlades vid en konferens för den globala ledningen. Konceptet inbjuder till intressanta samtal, lyfter goda exempel från organisationen, bygger stolthet och delaktighet samt inspirerar till fortsatt utveckling. Vårt arbete innefattade research, manusarbete, speaker, animering, produktion, språkversioner, workshop-material, eventkoncept samt produktionsledning av eventet.

Resultat:

Animerade filmer, workshop-material samt eventkonceptet The Success talkshow.