Kund:

IKEA Kungens kurva, IKEA Uppsala och IKEA Västerås

Utmaning:

IKEA ville skapa en djupare förståelse internt för sin lokala marknad och för de målgrupper som besöker varuhuset men även för de som inte är kunder i dagsläget.

Lösning:

Vårt arbete innebar en marknadskartläggning samt flera målgruppsanalyser. Vi samlade in detaljerad information och statistik om den lokala marknaden och målgrupper. Informationen analyserades och mynnade ut i en tydlig marknadsinsikt samt i visualiserade personas. Materialet ligger till grund för riktade utskick, events samt intern kommunikation.

Resultat:

Ett tydligt beslutsunderlag som alla förstår och kan känna sig delaktiga i.