Kund:

Skinnskattebergs kommun

Utmaning:

Skinnskattebergs kommun ville veta om de skulle bygga nya hyresrätter i kommunen och i så fall vad som efterfrågas.

Lösning:

Vi har samlat in information om hur marknaden ser ut för att bygga nya bostäder i Skinnskattebergs kommun. I uppdraget ingick undersökning, workshops, analys och beslutsunderlag. Vårt arbete ligger till grund för kommunledningens strategiska beslutsfattning i frågan.

Resultat:

Marknadsanalys samt beslutskarta.