Naturligtvis är ett hållbarhetsprojekt ur många perspektiv. Målsättningen är att utveckla metod/metoder för att nå ut till människor i socioekonomiskt svaga områden med information och kunskap om det öppna friluftslivet för att därigenom öka intresset för natur och ett aktivt friluftsliv.

Projektet Naturligtvis består av tre delar;

1.Analys (förstudie)
2.Naturligtvis Bäckby (pilotprojekt)
3.Naturligtvis Västmanland (spridning).

Vårt arbete har innefattat projektledning av projektet i sin helhet, processledning av flertalet workshops, temadag, metodutveckling samt utbildningsmaterial och kommunikation. Projektet är ett samarbete mellan Yonderful, Länsstyrelsen i Västmanland, Västerås stad, Förbundet Agenda 2030, Västerås Folkhögskola, Bostads AB Mimer och flertalet experter inom natur och hälsa. Läs mer och ta del av utbildningsmaterialet här: http://www. naturligtvisvastmanland.se