Kund:

Automation Region

Utmaning:

Automation Region behövde avlastning med processledning av deltagare från olika branscher för att hitta gemensamma lösningar. De behövde även förtydliga sitt eget erbjudande.

Lösning:

I samarbete med Automation Region har processlett flertalet branschöverskridande DoTanks. Exempelvis gjordes en workshop på ämnet ”Hur ser framtidens förpacknings-produktion ut?” Eventet var ett branschöverskridande initiativ från Automation Region ihop med Packbridge och THINGS. Under dagen möttes expertis, innovatörer och företagare för att utveckla förpackningsindustrin. Vår workshop ledde fram till konkreta affärsidéer för framtiden. Vi har även arbetat fram ett koncept och visuellt manér för att kommunicera Automation Regions process till kunder och samarbetspartners. Arbetet kommer att mynna ut i animerade filmer.

Resultat:

Processledning av flertalet workshops samt animerad film som beskriver Automation Regions erbjudande.