Kund:

Automation Region

Utmaning:

Automation Region tog hjälp av Yonderful för att visuellt paketera och beskriva sin DoTank-process för att på så sätt kunna sprida metodiken. Målet är att ännu fler företag, organisationer och människor ska få ta del av processen och att fler aktörer själva ska kunna leda en DoTank-process för att stimulera samarbete, öka innovationsgrad och skapa fler projekt inom områdena automation och digitalisering.

Lösning:

Efter ett gediget researcharbete utformade Yonderful en handbok för aktörer som vill hålla en DoTank-process samt en animerad film för att inspirera och sprida kunskap om metoden.

Resultat:

En handbok för processägare och en animerad inspirations- och informationsfilm.