Kund:

ABB Sverige

Utmaning:

ABB behövde en projektledare för att kunna genomföra Elfack 2019. De behövde även förstärka sin kommunikation runt eventet.

Lösning:

I ett nära samarbete avlastade vi ABB Sverige under 8 månader med både projektledning och kommunikationsarbete.

Resultat:

Ett väl genomfört projekt.