ALMI

Kartläggning & analys

Kartläggning

Om uppdraget

Vi har hjälpt många av Almis kunder, både start ups och etablerade företag med att skapa större kännedom om marknaden, kunderna och/eller konkurrenssituationen. Det kan var inför en nyetablering eller i ett skede av utveckling såsom inför framtagning av nya produkter och tjänster. Vi skapar marknadskartläggningar och analyserar utmaningar, möjligheter och målgrupper. Ofta sker informationsinsamlingen genom att vi intervjuar olika aktörer samt tar del av befintlig statistik och information. Vi har vid flertalet tillfällen även stämt av produkter, tjänster och erbjudanden i konsumentpaneler.

Resultat: informationsinsamling, kartläggning, marknadsanalys, målgruppsanalys, beslutsunderlag.