Kund:

RISE

Utmaning:

Som en del i större internationellt projekt inom digitalisering behövde RISE skapa dialog med små och medelstora företag.

Lösning:

Yonderful gjorde djupintervjuer med många svenska tillverkande företag för att skapa förståelse för nuläget och framtidsplanerna.

Resultat:

En kunskapsbas över svenska företag som en del i ett större internationellt projekt.