Kund:

SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA

Utmaning:

I programet ”Ekonomi, teknik och design” på Södertörns högskola ingår kursen ”Visualisering för kommunikation och interaktiv design” på 7,5 hp.

Lösning:

YONDERFUL ansvarade för kursens planering, innehåll och genomförande för dryga 50-talet studenter.

Resultat:

En väl genomförd kurs.