RÄDDA BARNEN
#Projektledning

På uppdrag av Rädda Barnen har vi skapat en förstudie finansierad av Europeiska Socialfonden. Förstudien handlar om att skapa effektivare samverkan för att öka sysselsättningen i regionen. Vårt arbete innefattade intervjuer, insamling av statistik och fakta samt en gedigen problem- och behovsanalys som mynnade ut i ett förslag på ett framtida ESF-projekt.