RISE

Marknadsanalys

Om uppdraget

Som en del i större internationellt projekt inom digitalisering och hållbarhet behövde RISE skapa dialog med små och medelstora företag. Yonderful gjorde djupintervjuer med många svenska tillverkande företag för att skapa förståelse för nuläget och framtidsplanerna. Våra findings analyserades och sammanfattades i en kunskapsbas över svenska företag som en del i ett större internationellt projekt.

Resultat: Marknadsanalys över små och medelstora industriföretag i Sverige.