FÖRBUNDET AGENDA2030

Verksamhetsutveckling

Hållbarhet kommunikation

Om uppdraget

Med rollen som verksamhetssamordnare  på Förbundet Agenda 2030 bidrar vi till verksamhetens utveckling genom löpande avlastning. I uppdraget ingår verksamhetsutveckling genom planering och genomförande av utbildningar och kommunikation, samordning av medlemmar, projekt och projektansökningar samt ekonomiansvar.

Resultat: Avlastande, samordnande och utvecklande resurs.