Skip to main content

När hållbarhet blir affärsnytta

Nyfiken på hur hållbarhet kan bli din främsta affärsnytta? Svårt att navigera bland lagar, trender och nya direktiv? 

Workshop

Oavsett om ni är ett företag med krav på att rapportera ert hållbarhetsarbete eller en verksamhet som ännu inte behöver det, finns det ett värde att utveckla och kommunicera ert hållbarhetsarbete. Att ligga steget före stärker ert varumärke och gör er väl rustade för framtiden.

Vi hjälper er att ta fram strategier och färdplaner, analysera ert hållbarhetsarbete, sammanfatta arbetet i rapporter och redovisningar, skapa attraktiva framtidsbilder och engagerande kommunikation.

Åsa Backman

Åsa Backman är en erfaren hållbarhetskonsult med lång erfarenhet av att stötta från en mängd olika branscher, från stora börsbolag till små och medelstora företag och organisationer. Med över 25 års erfarenhet inom kommunikation, marknadsföring och förändringsledning stöttar hon företag och organisationer i deras hållbarhetsarbete på strategisk och operativ nivå. Väsentlighetsanalyser, hållbarhetsrapportering, samt strategier för hållbarhetskommunikation är exempel på områden som Åsa hjälper till med. Hon är utbildad inom hållbarhet, klimatledarskap, cirkulära affärsmodeller, är diplomerad marknadsekonom och har en fil.kand. inom media och kommunikation. Kombinationen gör henne till en värdefull partner för organisationer som vill skapa affärsnytta och bygga en varumärkesidentitet som håller över tid.

Kommunikation Kartläggning Hållbarhetsarbete

Anna Bjerne

Anna har lång erfarenhet från projekt- och processledning och har effektivt implementerat hundratals olika kommunikations- och hållbarhetsprojekt. Hon är utbildad marknadsstrateg och hållbarhetsanalytiker och expert på informationsinsamling, kartläggning, analys, metodutveckling och hållbarhetskommunikation. Anna har ett stort engagemang för att skapa förståelse för komplex information och att lyssna in och involvera medarbetare och målgrupper i utvecklingsarbete. Delaktighet och förståelse om vad som är på gång och varför är viktiga nycklar. Det handlar ofta om att möjliggöra en positiv gemensam riktning framåt mot tydligt formulerade mål och om att ta vara på möjligheter och resurser. Annas goda projektledaregenskaper i kombination med analytisk förmåga och kreativa lösningar har lett till långvariga relationer där varje enskilt projekt har drivits i mål på ett lyckosamt sätt.

Frida Birkelöf

Frida är utbildad informationsdesigner och innovationsrådgivare med närmre 20 års erfarenhet av projekt- och processledning samt metodutveckling och visualisering. Frida är medgrundare till Yonderful, där hon ansvarar för koncept- affärs- och metodutveckling, processledning och visualisering. Hon arbetar ofta i komplexa uppdrag med många samverkande aktörer som syftar till att lösa tuffa samhällsutmaningar. Då krävs både mod, lösningsfokus och kreativitet och det är egenskaper/förmågor Frida besitter. Hon brinner för att få med så många som möjligt på resan mot nya arbetssätt, tjänster, mötesformer eller vad det nu är som på agendan. Fridas kompetenser inom områdena informationsdesign, kommunikation, pedagogik och hållbarhet har bidragit till hållber utveckling genom utbildningar och processer, informations- och inspirationsmaterial och kommunikationskoncept.

Yonderful kunder