Skip to main content
YONDERFUL förverkligar projekt och skapar förståelse för omvärlden. Vi bygger hållbara kommunikationskoncept och ser till att våra kunder når ut till sin publik med meningsfull kommunikation. Vi bidrar med effektiva verktyg och metoder samt är en drivande, kreativ och långsiktig samarbetspartner. Vi är experter på projektledning, kommunikation och informationsdesign. En trygg projekt- och kommunikationspartner helt enkelt. Välkommen till oss!

PROJEKT

YONDERFUL planerar, leder och förverkligar projekt inom många olika områden och branscher. Vi arbetar  strukturerat och målfokuserat samtidigt som vi skapar en kreativ arbetsmiljö och stimulerar nytänkande. Med oss som projektpartner får ni ett tryggt och nära samarbete där projektplanen snabbt förvandlas till verklighet. Och det bästa av allt – ni väljer själva omfattningen. Ibland kanske en avlastande resurs räcker långt och vid andra tillfällen passar det bättre att lägga ut  helhetsansvaret på oss.

#PROJEKTLEDNING #AVLASTNING

KOMMUNIKATION

YONDERFUL arbetar både strategiskt och operativt med kommunikation. Vi hjälper våra kunder att paketera nya kommunikationskoncept, hitta nya kommunikationsvägar eller skapa engagemang och delaktighet kring viktiga frågor både inom och utanför organisationen. Utifrån insikter om marknad, trender och interna förutsättningar designar vi information så att våra kunder kan möta sina målgrupper med relevant, transparent och intresseväckande kommunikation.

#INSIGHT #KONCEPT #INFORMATIONSDESIGN #CONTENT

UTBILDNING

YONDERFUL är experter på att göra komplex information användarvänlig och intressant. Med hjälp av informationsdesign skapar vi både digitalt och fysiskt utbildningsmaterial anpassat för specifika behov och definierade målgrupper. Vi håller även workshops och leder olika typer av utbildningsinsatser.

#FÖRELÄSNING #WORKSHOPS #UTBILDNINGSMATERIAL

Yonderful case

NATURLIGTVIS VÄSTMANLAND: Projektledning & informationsdesign

INTERLOCK: Informationsdesign

SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA: Informationsdesign

ABB: Projektledning

KANTHAL: Informationsdesign

ALMI: Informationsdesign

REGION VÄSTMANLAND: Insight & Projektledning

RISE: Insight

RISE: Informationsdesign

ABB: Projektledning

AUTOMATION REGION: Informationsdesign

LÄNSSTYRELSEN BLEKINGE: Informationskampanj

MÄLARDALENS HÖGSKOLA: Projektledning

NORDIC FURNACES: Insight & Projektledning

NATURHISTORISKA RIKSMUSEET: Informationsdesign

AUTOMATION REGION: Projektledning

OVAKO: Projektledning & informationsdesign

IKEA: Insight

BOSTADS AB MIMER: Informationsdesign

BOSTADS AB MIMER: Projektledning & Informationsdesign

KANTHAL: Projektledning

ADDAI: Informationsdesign

C3C: Insight & Informationsdesign

IKEA: Insight

AUTOMATION REGION: Informationsdesign

SANDVIK: Informationsdesign

SKINNSKATTEBERGS KOMMUN: Insight & informationsdesign

ALMI: Insight

Yonderful news