Skip to main content

”Att köra på som vanligt är den största risken för vårt klimat och för vår överlevnad som företag eller organisation.”

Jordens upprätthållande system, som vi och våra verksamheter bygger vår framgång och framtid på, är hotade. Vi går en ny utmanande och outforskad framtid till mötes. Att då fortsätta driva våra verksamheter efter gårdagens förutsättningar och principer är som att backa in i omställningen.

Klimatomställningen skapar enorma affärsmöjligheter för svenska företag och vi måste ha mod att blicka framåt, våga göra annorlunda och prova nya vägar till framgång, ekonomisk såväl som hållbar.

Vi erbjuder en möjlighet för dig att prova på Hållbar Affärsinnovation i syfte att skåda in i framtiden och se hur hållbara affärsmodeller skulle hjälpa dig i omställningen till en framtidssäkrad verksamhet. Arbetsprocessen är utformad för att skapa en tillitsfull, inkluderande och engagerande miljö där individen både tar och känner ansvar för resultatet.

Business as usual? Det enda vi med säkerhet vet, inte kommer funka!

Identifiera nya affärsmöjligheter och framtidssäkra er verksamhet

Nu får ni möjlighet att i en kreativ och utforskande miljö prova på Hållbar Affärsinnovation. Utifrån er verksamhets förutsättningar och mål skapar vi en testmiljö i där vi belyser riskerna med business as usual och vänder dem till nya hållbara affärsmöjligheter.
Resultatet blir praktiska erfarenheter av metoder och modeller som skapar affärer, samt mod och kraft i form av ett enat team som är redo att påbörja omställningen.

Erbjudandet går att ta del av på olika sätt där vår insats kan vara allt från enstaka workshops till att leda en fördjupad process. Vi skapar ett format som passar just er.

Framtidssäkra din organisation!

Boka ett möte med oss så hjälper vi er igång.

Du får en guide för hållbar affärsinnovation där du lär dig att:

1

Övergå från värdekedja till affärsekosystem
2
Framtidsnavigera med hjälp av scenariomodellering
3
Lyckas med omställning, förstå förändringsmekanismer
4
Identifiera värdeförlusterna med business as usual
5
Vända riskerna till affärer

”Vi möttes i en gemensam tro på att affärsinnovation, inkludering och engagemang är byggstenarna i hållbar transformation – det är så vi frångår business as usual och skapar verklig förändring!”

Utifrån våra olika bakgrunder, breda kompetens, gedigna kunskap och erfarenhet har vi skapat ett erbjudande – höstens viktigaste  tjänst för att kickstarta omställningsarbetet.

twentyten arbetar för att påskynda utvecklingen mot en sund och rättvis planet, genom att hjälpa företag och organisationer att bli en del av en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar framtid.

YONDERFUL förverkligar projekt och skapar förståelse och engagemang genom meningsfull kommunikation. Med nyfikenhet, kreativitet och en stor dos envishet leder de projekt och processer inom hållbarhet och kommunikation.

Kontakt

Karin Daar

+46 (0) 730 57 77 21

Christian Andersson

+46 (0) 730 67 77 21

Anna Bjerne

+46 (0)733 67 00 50

Frida Birkelöf

+46 (0)707 77 81 37

[contact-form-7 id=”7208″]