Skip to main content

Hållbarhet och hållbarhets-kommunikation

Nyfiken på hur hållbarhet kan bli din främsta affärsnytta och samtidigt lättare navigera bland lagar, trender och nya direktiv? 

Sikta rätt

Oavsett om ni är ett företag som kommit en bra bit på ert hållbarhetsarbete, eller precis är på väg att stiga på tåget, är det värdefullt att stanna upp, tydliggöra era mål och fokusera insatserna.

Vi har alla begränsat med tid och resurser; det gäller att lägga dem på rätt saker. Under en inspirerande, tankeväckande workshop lägger vi grunden för hur ni kan utveckla varumärket och kommunicera hållbarhet på ett ärligt och engagerande sätt.

Det behöver inte vara svårare än så!

Åsa Backman

Åsa är en erfaren hållbarhetskonsult med mer än 25 år inom kommunikation, marknadsföring och förändringsledning inom en rad olika branscher, från stora börsbolag till små och medelstora företag och organisationer. Hon är utbildad marknadsekonom, har en fil.kand. inom media och kommunikation och har vidareutbildat sig inom klimatledarskap, cirkulära affärsmodeller, hållbarhetsrapportering (GRI & CSRD) och strategisk hållbarhetskommunikation. Kombinationen gör henne till en värdefull partner för organisationer som vill skapa affärsnytta med hjälp av hållbarhet och bygga en varumärkesidentitet som håller över tid. EU vill skapa konkurrenskraft för europeiska företag med hjälp av EU Green Deal; Åsa är bryggan mellan torra lagkrav och engagerande hållbarhetskommunikation, alltid med båda fötterna djupt förankrade i affärsstrategi.

Kommunikation Kartläggning Hållbarhetsarbete

Anna Bjerne

Anna har lång erfarenhet från projekt- och processledning och har effektivt implementerat hundratals olika kommunikations- och hållbarhetsprojekt. Hon är utbildad marknadsstrateg och hållbarhetsanalytiker och expert på informationsinsamling, kartläggning, analys, metodutveckling och hållbarhetskommunikation. Anna har ett stort engagemang för att skapa förståelse för komplex information och att lyssna in och involvera medarbetare och målgrupper i utvecklingsarbete. Delaktighet och förståelse om vad som är på gång och varför är viktiga nycklar. Det handlar ofta om att möjliggöra en positiv gemensam riktning framåt mot tydligt formulerade mål och om att ta vara på möjligheter och resurser. Annas goda projektledaregenskaper i kombination med analytisk förmåga och kreativa lösningar har lett till långvariga relationer där varje enskilt projekt har drivits i mål på ett lyckosamt sätt.

Frida Birkelöf

Frida är utbildad informationsdesigner och innovationsrådgivare med närmre 20 års erfarenhet av projekt- och processledning samt metodutveckling och visualisering. Frida är medgrundare till Yonderful, där hon ansvarar för koncept- affärs- och metodutveckling, processledning och visualisering. Hon arbetar ofta i komplexa uppdrag med många samverkande aktörer som syftar till att lösa tuffa samhällsutmaningar. Då krävs både mod, lösningsfokus och kreativitet och det är egenskaper/förmågor Frida besitter. Hon brinner för att få med så många som möjligt på resan mot nya arbetssätt, tjänster, mötesformer eller vad det nu är som på agendan. Fridas kompetenser inom områdena informationsdesign, kommunikation, pedagogik och hållbarhet har bidragit till hållber utveckling genom utbildningar och processer, informations- och inspirationsmaterial och kommunikationskoncept.

Yonderful kunder