Skip to main content

Kartläggning

I ett myller av information, fake news, good news, bad news, är det svårt att veta vad som är viktigt på riktigt.

Vi hjälper er att samla in och sammanställa rätt information samtidigt som vi involverar och engagerar målgrupper.

Informations-
insamling

Genom informationsinsamling får ni en omvärldsbevakning som hjälper er att tolka nuläget, lyfta blicken och byta perspektiv. Vi fångar in och sammanfattar statistik, data och information och utreder förutsättningar för nya idéer och verksamhetsutveckling. Vi hjälper er att belysa och få fram användbar kunskap och resultatet blir ett visuellt och tydligt beslutsunderlag.

#informationsinsamling #omvärldsbevakning #verksamhetsutveckling

Dialog och
undersökning

Genom dialog fångar vi upp åsikter och behov från olika samhällsgrupper eller målgrupper. Vi genomför medborgardialog, medarbetardialog eller kunddialog genom intervjuer, fokusgrupper, samtal eller enkäter. Oavsett undersökning eller kartläggning så skapar vi djupare förståelse för målgrupperna och bygger en bra grund för kommunikation samtidigt som vi inkluderar fler i arbetet med verksamhetsutveckling.

#dialog #medborgardialog #medarbetardialog #kunddialog #intervjuer #fokusgrupper #enkäter #undersökning #kommunikation #verksamhetsutveckling

Kartläggning och
rapport

Vi erbjuder olika kartläggningar. Det kan vara marknadskartläggning eller kartläggningar över processer, projekt, hållbarhetsarbete eller specifika arbetsinsatser. Oavsett typ av kartläggning så blir resultatet alltid en lättöverskådlig och visuell rapport. För att förvandla komplex information till pedagogisk och lättillgänglig kommunikation använder vi oss av visualisering, illustrationer animeringar och/eller storytelling.

kartläggning #marknadskartläggning #projekt #rapport #kommunikation #visualisering #illustrationer #storytelling

Så här har vi hjälpt andra

Hållbarhet kommunikation Kartläggning

REGION UPPSALA: Rapport & metodhandbok

Hållbarhet kommunikation Kartläggning

RÄDDA BARNEN: KARTLÄGGING FÖR Effektivare samverkan

Kartläggning

ALMI: Insight & Informationsdesign

Yonderful kunder

Kontakt

Kommunikation Kartläggning

Anna Bjerne

Medgrundare och projektledare

+46 733 67 00 50
anna@yonderful.se

Kommunikation Kartläggning Hållbarhetsarbete

Frida Birkelöf

Medgrundare och processledare

+ 46 707 77 81 37
frida@yonderful.se