RÄDDA BARNEN

Effektivare samverkan

Hållbarhet kommunikation Kartläggning

Om uppdraget

På uppdrag av Rädda barnen skapade vi en förstudie finansierad av Europeiska Socialfonden. Förstudien var en kartläggning över utsatta områden med fokus på utmaningar i stadsdelarna, målgruppens ekonomiska utsatthet och samverkan. Syftet med förstudien vara att undersöka samverkansmodeller för att få förståelse för vad som krävs för att skapa effektivare samverkan för att få fler unga att komma ut i jobb eller studier.  Vårt arbete innefattade intervjuer, insamling av statistik och fakta samt en gedigen problem- och behovsanalys som mynnade ut i ett förslag på ett framtida ESF-projekt.

Resultat: Insamling av data och statistik, intervjuer med nyckelpersoner, rapport, informationsdesign och rekommendationer.