ABB

Löpande avlastning

Hållbarhet kommunikation

Om uppdraget

Under flera års tid har vi hjälpt ABB Sverige och ABB Electrification med projektledning och löpande kommunikationsarbete. Vi har framför allt arbetat med deras medverkan på Elfack, Scanautomatic och Elmässan. Vi har tagit fram budskap och kommunikationsstrategi både för sociala medier, inbjudningar och montrar. Vi har koordinerat och projektlett arbetet och varit kontaktperson för allt som rör projekten internt hos ABB, haft budgetansvar och beställaransvar gentemot partners.

Resultat: Kommunikationskoncept, budskap, kommunikationsstrategi, projektledning, informationsdesign.