REGION VÄSTMANLAND

Möteskoncept "Träffpunkt hållbarhet"

Om uppdraget

På uppdrag av Region Västmanland har vi utvecklat konceptet Träffpunkt Hållbarhet. Det är en mötesarena för att skapa bättre förutsättningar för hållbar omställning inom näringslivet och det näringslivsfrämjande systemet i Västmanland och ingår i projektet Omställnings Västmanland, finansierat av Tillväxtverket. Vårt arbete har innefattat konceptutveckling, visualisering, samtalsövningar, workshop-verktyg, planering, genomförande samt dokumentation och metodbok.

Resultat: Design, test och implementering av möteskoncept inkluderande samtalsövningar, workshop-verktyg, dokumentation och metodbok.