SVENSKA KYRKAN: FÄRDPLAN FÖR KLIMATET

BOSTADS AB MIMER: PROJEKTLEDING

REGION VÄSTMANLAND: Möteskoncept Träffpunkt Hållbarhet

SVENSKA KYRKAN: Projektledning av hållbarhetsarbete

SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA: Informationsdesign