Skip to main content

 Verksamhetsutveckling

Att tänka nytt och att systematiskt utveckla verksamheten kräver fokus, tid och engagemang.

Vi hjälper er att fokusera på rätt saker samt att leda och implementera den förändring som behövs för att skapa värde nu och i framtiden.

Projekt-
ledning

Vi är experter på att designa, planera, leda och förverkligar hållbarhets- och kommunikationsprojekt inom många olika områden och branscher. Ibland mynnar våra egna idéer ut i projekt som vi genomför i samverkan med andra aktörer och ibland kommer kunder till oss för att få hjälp med projektledning av befintliga eller nya projekt. Oavsett form så arbetar vi strukturerat och målfokuserat samtidigt som vi skapar en kreativ arbetsmiljö och stimulerar nytänkande. Med oss som projektpartner får ni ett tryggt och nära samarbete.

#projektledning #kommunikationsprojekt #hållbarhetsprojekt #verksamhetsutveckling

Process-
ledning

Vi skapar och leder kreativa processer samt utvecklar metoder för att inkludera och engagera. Det kan vara inför en större förändring, i ett omställningsarbete eller för att implementera en framtagen strategi eller färdplan. Ofta handlar det om att sprida kunskap eller att inspirera till nytänkande. Det kan också handla om att fånga upp och analysera åsikter och behov från olika samhälls- eller målgrupper. Visualisering, storytelling och scenarioplanering är exempel på verktyg som vi använder för att skapa inkludering, förståelse och samsyn genom hela processen.

#processledning #scenarioplanering #affärsutveckling

Utbildning

Vi producerar digitala och fysiska utbildningar utifrån verksamhetens behov och önskemål.  Vi kan även anlitas för att hålla i utbildningstillfällen för interna och/eller externa målgrupper. Vi föreläser inom hållbarhet, kommunikation och visualisering.

#utbildning #verksamhetsutveckling #affärsutveckling #hållbarhet #kommunikation

Interim

Ibland räcker inte tiden till och ibland behövs en extra kraft för att komma vidare och bygga upp kompetensen internt. Det kan finnas många anledningar till att behöva ta in en avlastande resurs. Det kan vara vid arbetstoppar, föräldraledighet eller för att klara av att genomföra specifika projekt. Vi är vana att snabbt sätta oss in i behov och uppdrag och kan ofta påbörja arbetet fort. Ni väljer själva omfattning, ibland räcker några timmar i veckan långt och ibland behövs det mer tid för att vi ska kunna avlasta er på bästa sätt.

#interim #kommunikationskonsult #hållbarhetskonsult

Så här har vi hjälpt andra

NATURLIGTVIS: UTBILDNINGSDESIGN, PROCESS, MATERIAL

Hållbarhet kommunikation

ABB: Löpande Avlastning

Hållbarhet kommunikation

FÖRBUNDET AGENDA 2030: VERKSAMHETSUTVECKLING

Yonderful kunder

Kontakt

Anna Bjerne

Medgrundare och projektledare

+46 733 67 00 50
anna@yonderful.se

Frida Birkelöf

Medgrundare och processledare 

+ 46 707 77 81 37
frida@yonderful.se