Skip to main content

Hållbarhetsarbete

Vi hjälper er att leta fram, samla ihop, analysera och kommunicera ert hållbarhetsarbete till både externa målgrupper och medarbetare.

I ett myller av information, greenwashing, fake news, good news och bad news är det svårt att veta vad som är viktigt och hållbart på riktigt.

Vårt erbjudande

Oavsett om ni är ett företag med krav på att rapportera ert hållbarhetsarbete eller en verksamhet som ännu inte behöver det, finns det ett värde att utveckla och kommunicera ert hållbarhetsarbete. Att ligga steget före stärker ert varumärke och gör er väl rustade för framtiden.

Vi hjälper er att ta fram strategier och färdplaner, analysera ert hållbarhetsarbete, sammanfatta arbetet i rapporter och redovisningar, skapa attraktiva framtidsbilder och engagerande kommunikation.

Informations-
insamling

Genom dialog och intervjuer med medarbetare, kunder och intressenter fångar vi upp de viktigaste hållbarhetsinsatserna. Vi omvärldsspanar och tar del av befintliga interna dokument såsom verksamhetsbeskrivning, årsredovisning och projektbeskrivningar för att få en djupare förståelse för verksamheten och befintligt hållbarhetsarbete. På så sätt bygger vi en bra grund till hållbarhetsrapporten samtidigt som vi involverar fler i hållbarhetsarbetet.

Analys & färdplan

Att tänka hållbarhet och ta hänsyn till den påverkan som organisationen har på miljö, hälsa, utbildning och livskvalitet är idag en hygienfaktor. Svårigheten ligger oftast i att få in hållbarhetsaspekterna i strategier och beslut. Vi hjälper er att integrera hållbarhet i verksamhetsutvecklingen så att ni blir väl rustade för framtiden. Vi fördjupar oss i er verksamhet genom att analysera er hållbarhetspåverkan och vi hjälper er att ta fram strategier och färdplaner. Ni får effektiva verktyg som enkelt kan uppdateras över tid.

Hållbarhets-
rapport

Vi sammanställer ert hållbarhetsarbete i en lättöverskådlig och visuell rapport som kan vara fysisk, digital eller i app-format. För att förvandla komplex information till pedagogisk och lättillgänglig kommunikation använder vi oss av visualiseringar, illustrationer animeringar och/eller storytelling. Intervjuer med medarbetare och intressenter brukar vara ett inslag som skapar stolthet internt och gör rapporten mer lättläst och inspirerande. En kommunikativ dokumentation av ert hållbarhetsarbete är en bra grund som ger både konkurrentfördelar och bygger ett starkt varumärke.

Hållbarhets-
kommunikation

Många brottas med utmaningen att kommunicera sitt hållbarhetsarbete på ett lyckosamt sätt, trots att de gör många bra saker. Vi hjälper er att transformera hållbarhetsarbetet till trovärdig kommunikation. Den hållbarhetskommunikation som vi producerar är kreativ och skapar engagemang samtidigt som den är grundad och tillförlitlig. Kommunikationen kan mynna ut i allt från informationskampanjer till internt utbildningsmaterial. Vi kan även visualisera framtidsbilder som utmanar tanken om vad som är möjligt, vilka förändringar som kan och bör genomföras och vilka beslut som behöver tas och vad som ska prioriteras. Med hjälp av framtidsvisualiseringar får ni en gemensam bild av hur världen, staden, verksamheten eller livet skulle kunna se ut om vi når våra hållbarhetsmål. 

Kontakt

Hållbarhetskommunikatörer

Kommunikation Kartläggning Hållbarhetsarbete

Anna Bjerne

Projektledare/analys

+46 733 67 00 50
anna@yonderful.se

Hållbarhetsarbete

Lotta Görling

Journalist

+46 736 54 74 31
lotta@gorlings.se

Kommunikation Kartläggning Hållbarhetsarbete

Frida Birkelöf

Processledare/design

+46 707 77 81 37
frida@yonderful.se

Hållbarhetsarbete

Malin Jansson

Grafisk formgivare

+46 707-66 07 02
malin@yonderful.se

Hållbarhetsarbete

Lovis Grote

Expert sociala medier

+46 72-207 31 56
lovis@yonderful.se

Yonderful kunder