Skip to main content

Vi är så glada för att få planera och genomföra en kampanj om allemansrätten. I hård konkurrens vann vi Länsstyrelsen i Blekinges upphandling. Målsättning för kampanjen är att nå ut till invånare i Blekinge och framför allt till nyanlända med information om våra rättigheter och vårt ansvar som vi har när vi vistas i naturen. Projektet innefattar utbildningsmaterial, worksops, PR, filmer och kampanjsida.