Skip to main content

YONDERFUL stöttar forskningsprojekt

By september 6, 2018december 6th, 2018YONDERFUL NEWS

Projektet Just in TIME riktar sig till flickor 9-13 år med återkommande buksmärta.
Projektet syftar till att under trygga förhållanden testa om dans och yoga i kombination kan minska deltagarnas buksmärtor. Rörelse och dans är ett stöd i att förbättra kroppskännedom och kroppsuppfattning, vilket i sin tur kan påverka självkänslan och därmed öka det psykiska välbefinnandet. Projektet är ett samarbete mellan Region Västmanland och Örebro Universitet. YONDERFUL har stöttat projektet under 2018 med lokal för verksamheten.