Skip to main content

Naturens rättigheter

By september 1, 2021december 9th, 2021YONDERFUL NEWS

Inom ramen för Svenska kyrkans klimatarbete leder vi projektet Naturens rättigheter – hur skapar vi fred med jorden? Det är ett samarbetsprojekt med Svenska kyrkan, Sensus och Medskaparna och vi har tillsammans tagit fram ett samtalscirkelmaterial, skapat kommunikation och planerat och genomfört en handledarutbildning.