IKEA

Målgruppsanalys

Hållbarhet kommunikation

Om uppdraget

Vi har arbetat på uppdrag av flera IKEA-varuhus. De ville skapa en djupare förståelse internt för sin lokala marknad och för de målgrupper som besöker varuhuset men även för de som inte är kunder i dagsläget. Vårt arbete innebar en marknadskartläggning samt flera målgruppsanalyser. Vi samlade in detaljerad information och statistik om den lokala marknaden och målgrupper. Informationen analyserades och mynnade ut i en tydlig marknadsinsikt samt i illustrerade personas. Materialet ligger till grund för riktade utskick, events samt intern kommunikation. Resultatet blev tydliga beslutsunderlag som alla förstår och kan känna sig delaktiga i.

Resultat: informationsinsamling, marknadskartläggning, målgruppsanalys, personas, illustrationer.