Kund:

AddAI

Utmaning:

Att skapa förståelse och sammanfatta nuläget, utmaningar och möjlighet med AI.

Lösning:

Vi skapade en dokumentation efter AddAIs nätverksträff där expertis var samlad för att presentera och diskutera aktuella frågeställningar.

Resultat:

En visuell och tydlig dokumentation.