Skip to main content

Scenarioplanering i Skultuna

By december 12, 2022februari 20th, 2023YONDERFUL NEWS

I samarbete med Skultunas kommundel i Västerås stad, Samhällskontraktet och Bostads AB Mimer och tillsammans med invånare och verksamma i Skultuna har vi arbetat fram olika scenarios. De bygger på vad vi tror att trender, klimat och teknikutveckling kommer ha för påverkan och effekt på stadsdelen och livet i Skultuna. Utifrån scenarios har det sedan vuxit fram en trolig framtidsbild av vad vi vill och vad vi tror att Skultuna kommer vara år 2035. Vårt arbete innebär att vi följer processen och tar fram kommunikation i form av illustrationer och texter.