Skip to main content

Utbildningsmaterial för Svenska kyrkan

By september 20, 2022september 25th, 2022YONDERFUL NEWS

Vårt arbete för Svenska kyrkan har mynnat ut i ett utbildningsmaterial om ”Färdplan för klimatet”. I samverkan med Sensus och Learnify har den utbildning som vi tidigare hållt på plats ute hos församlingar och pastorat nu blivit tillgänglig för fler. Den digitala kursen är uppdelad i fem moduler utifrån de  områden som Svenska kyrkan prioriterat i den första etappen för att nå målen i Färdplanen senast 2030.