Kund:

Region Västmanland

Utmaning:

Region Västmanland valde Yonderful som samarbetspartner i en förstudie om socialt företagande i länet. Förstudien syftade till att kartlägga socialt företagande samt lyssna in de sociala företagens utmaningar och möjligheter.

Lösning:

Yonderful intervjuade olika aktörer, höll en workshop samt dokumenterade, analyserade och kom med idéer för det fortsatta arbetet.

Resultat:

Handlingsplan för socialt företagande i Västmanland.