Kund:

RISE

Utmaning:

Få jordbrukare känner till Lean och hur det kan vara till hjälp för att effektivisera processer och drift.

Lösning:

Vi fick i uppdrag att skapa en utbildningsfilm som förklarar hur Lean kan användas inom jordbruk.

Resultat:

En pedagogisk utbildningsfilm där vi har använt stillbilder, filmat material, intervjuer samt animerade detaljer.