Kund:

ABB Sverige

Utmaning:

ABB Sverige behövde övergripande projektledning för att kunna genomföra Scanautomatic & processledning på ett lyckosamt sätt.

Lösning:

Vi avlastade ABB genom att ta ansvar för projektledningen i sin helhet. Arbetet innebar planering, projektgruppsmöten med delprojektledare från olika divisioner inom ABB, interna och externa möten, dialog och samarbete med leverantörer, kommunikationsplan, PR, intervjuer och mindre reportage både innan och under Scanautomatic & Processledning på Svenska Mässan i Göteborg. Vi skapade även en digital karta för att guida besökare rätt i den 250 kvm-stora montern.

Resultat:

Ett väl genomfört projekt.